Stipendijní program

Komu je stipendium určeno

Stipendijní program ISP je určen talentovaným a cílevědomým studentům, kterým pomůže vykročit za splněním svých studijních snů. Program nabízíme všem studentům, kteří mají trvalý pobyt v České republice.

Cílem tohoto programu je nabídnout nové výzvy a zajímavé přístupy ke vzdělávání uchazečům hledajícím akademickou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího středoškolského vzdělání využitelného i za hranicemi České Republiky. Naším záměrem je oslovit studenty, kteří chtějí ze svého studia na mezinárodní škole vytěžit nejen zdokonalení svých jazykových schopností a dovedností, ale i získat zkušenosti v prostředí značné kulturní rozdílnosti.

O stipendium se mohou ucházet studenti již od 6. ročníku, což je považováno za optimální, nicméně studenti se mohou ucházet o přijetí i do vyšších ročníků, tzn. do ročníků 6-10.

Studenti, kteří žádají o stipendium musí, kromě základních požadavků pro přijetí ke studiu, splňovat také následující kritéria:

● Výborné studijní výsledky (schopnosti a talent přesahující akademickou sféru jsou vítány)
● Pokročilá znalost anglického jazyka (slovem i písmem)
● Odhodlání zapojit se v plném rozsahu do programu International Baccalaureate (mezinárodně uznávaná prestižní maturita)
● Cíl pokračovat v dalším studiu na vysoké škole v zahraničí, kde výuka probíhá v angličtině
● Přání obohatit své vzdělání o studijní zkušenosti v multikulturním prostředí
● Příkladné charakterové a morální vlastnosti

Jak požádat o přijetí ke studiu

Především nás neváhejte kontaktovat – rádi se Vám budeme věnovat a všemi kroky vedoucími k podání žádosti o přijetí Vás provedeme.

Důležité upozornění
: Přihlášky ke studiu jsou zpracovávány pouze online v elektronické formě, a proto je nutné formulář přihlášky vyplnit online v našem přihlašovacím portálu (Admission Portal). Také všechny požadované dokumenty je nutné do tohoto online portálu nahrát a správně pojmenovat. Systém Vás bude postupně navádět krok po kroku.

Přihlášky je možné podávat od začátku ledna. Konečný termín pro podání přihlášky je do konce měsíce února.

K výběrovému řízení je třeba předložit následující dokumenty:

vyplněná přihláška (vše vyplníte online v přihlašovacím portálu)
kopie vysvědčení za poslední dva ukončené školní roky včetně vysvědčení za první semestr letošního roku přeložené do angličtiny
dvě reference v anglickém jazyce (či jejich překlad do angličtiny) od dvou různých dospělých osob, které nejsou v příbuzenském vztahu s uchazečem, např. od vedoucího zájmového kroužku, mimoškolní sportovní či jiné aktivity apod.
kopie pasu studenta i jeho rodičů
dva vyplněné formuláře s názvem “Teacher Recommendation Form”, které vyplní dva různí učitelé. Jedná se v podstatě o dvě reference, kdy jedna bude požadována od učitele angličtiny a druhá od učitele matematiky.
formulář s názvem “Learning Support Services Form” bude vyplněn výchovně vzdělávacím poradcem, či ředitelem školy.
Formuláře získáte na základě zadání emailových adres těchto učitelů do portálu a kliknutím na tlačítko “send” je odešlete. Učitelé následně obdrží email s formulářem, který po vyplnění odešlou zpět přímo do našeho online portálu.
sloh v angličtině na téma uvedené v přihlašovacím portálu, jehož součástí bude i vysvětlení, z jakého důvodu se student uchází o přijetí na International School of Prague
učitelem ohodnocenou písemnou práci v angličtině, která byla vypracována v rámci vyučování
dokumenty dokládající finanční situaci rodiny – Vyplňte tento formulář, poté nahrajte následující dokumenty do sekce Miscellaneous.
(1) Daňová přiznání, případně potvrzení o příjmech od zaměstnavatele za poslední tři roky;
(2) Výpisy ze všech bankovních účtů, ke kterým mají rodiče podpisové právo, dokládající aktuální stav;
(3) Doklady o vlastnictví movitého a nemovitého majetku.

V první polovině dubna zájemci o přijetí ke studiu obdrží pozvánku k testu z angličtiny a matematiky. Studenti, kteří tento test úspěšně absolvují, budou následně pozváni k ústnímu pohovoru se členy Stipendijní komise, kterého se rovněž zúčastní jejich rodiče.

Na základě posouzení finanční situace rodiny uchazeče, je uchazeči, který úspěšně absolvoval přijímací řízení a který byl Stipendijní Komisí vybrán k přijetí ke studiu, uděleno stipendium.

Zdrojem financování stipendií jsou finanční dary rodičů studentů ISP, korporátních partnerů, absolventů, učitelů a dalších sponzorů.

ISP proto očekává, že student, který získá stipendium, bude po celou dobu svého studia dosahovat velmi dobrých studijních výsledků a bude vždy jednat v souladu s etickým a morálním kodexem ISP.

Pro další informace, nebo se žádostí o osobní schůzku se obracejte na ISP Admissions Office.