QucklinksfacebookSchoolNet LoginmyISP Login
Home |
Admissions > Scholarships at ISP
About Us
Admissions
Academics
Community
Student Life
Giving
Alumni
Calendar
Contact

To view this page in English, please click here (or scroll down). 

STIPENDIJNÍ PROGRAM

Definice

Zdrojem financování stipendií v rámci stipendijního programu International School of Prague jsou finanční dary rodičů studentů ISP, korporátních partnerů, absolventů, učitelů a dalších sponzorů.

Cílem tohoto programu je nabídnout nové výzvy a zajímavé přístupy ke vzdělávání uchazečům hledajícím akademickou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího středoškolského vzdělání využitelného i za hranicemi České Republiky. Naším záměrem je oslovit studenty, kteří chtějí ze svého studia na mezinárodní škole vytěžit nejen zdokonalení svých jazykových schopností a dovedností, ale i získat zkušenosti  v prostředí značné kulturní rozdílnosti.

I když udělení stipendia vychází z potřeby spolufinancovat vybraným studentům výuku na ISP, dosavadní studijní výsledky a další kvality, jak občanské tak morální jsou zásadními kritérii pro úspěšného uchazeče.

Komu je stipendium určeno

Stipendijní program ISP je určen talentovaným a cílevědomým českým studentům, aby jim poskytl podporu, kterou potřebují k vykročení za splněním svých studijních snů. Program je určen i pro studenty dalších národností, kteří mají trvalý pobyt v České republice. Stipendium se vztahuje pouze ke studiu na střední škole ISP v ročnících  9-12. Předpokladem je rovněž úspěšné zakončení povinné školní docházky, t.j. devátého ročníku základní školy nebo ekvivalentního ročníku víceletého gymnázia.

Zahájení studia od 9. ročníku je považováno za optimální (věk 14 – 15 let), studenti se nicméně mohou ucházet o přijetí i do vyšších ročníků.

Studenti, kteří žádají o stipendium, musí, kromě základních požadavků pro přijetí ke studiu na ISP, splňovat také následující kriteria:

 • Výborné studijní výsledky (výrazné schopnosti a talent přesahující akademickou sféru jsou velmi vítány)
 • Pokročilá znalost anglického jazyka (slovem i písmem)
 • Odhodlání zapojit se v plném rozsahu do programu International Baccalaureate (celosvětově uznávaný Mezinárodní diplom ukončující středoškolské vzdělání)
 • Cíl pokračovat v dalším studiu na vysoké škole v zahraničí, kde výuka probíhá v angličtině
 • Přání obohatit své vzdělání o studijní zkušenosti v multikulturním prostředí
 • Vynikající charakterové a morální vlastnosti

Jak požádat o přijetí ke studiu

Především neváhejte nás kontaktovat - rádi se Vám budeme věnovat a všemi kroky vedoucími k podání žádosti o přijetí Vás provedeme. K výběrovému řízení je také třeba předložit následující dokumenty (formuláře jsou ke stažení na naší webové stránce www.isp.cz v sekci Admissions, nebo je lze vyzvednout přímo ve škole po předchozí domluvě):

 • kopie vysvědčení za poslední dva ukončené školní roky včetně vysvědčení za první semestr letošního roku přeložené do angličtiny
 • reference od dospělého v angličtině, nebo s anglickým překladem, který není v příbuzenském vztahu s uchazečem, např. vedoucího zájmového kroužku, mimoškolní sportovní či jiné aktivity apod.
 • kopie daňových přiznání rodičů za uplynulé dva roky
 • vyplněná přihláška
 • kopie pasu studenta i jeho rodičů
 • tři vyplněné formuláře Confidential Student Assessment form, jeden od učitele angličtiny, další od učitele matematiky a třetí vyplněný třídním učitelem
 • sloh v angličtině na téma uvedené na příslušném formuláři, jehož součástí bude i zdůvodnění, z jakého důvodu se student uchází o výuku na Mezinárodní škole v Praze
 • učitelem ohodnocenou písemnou práci v angličtině, která byla provedena v rámci vyučování

Všechny výše uvedené dokumenty je třeba zaslat poštou nebo doručit osobně do konce dubna 2014, dle níže uvedených kontaktních informací.

V květnu 2014 dostanou zájemci o přijetí ke studiu na ISP pozvánku účastnit se testu angličtiny, který prověří jejich znalost akademické angličtiny, jak písemnou tak ústní. Studenty, kteří se obecně kvalifikují k přijetí ke studiu, následně čeká ústní pohovor se členy Stipendijní komise, na který budou rovněž pozváni jejich rodiče.   

Na základě posouzení finanční situace rodiny uchazeče, je uchazeči, který úspěšně absolvoval přijímací řízení a který byl Stipendijní Komisí vybrán k přijetí ke studiu, uděleno stipendium. Stipendium může také zahrnovat náklady spojené se sportovními a kulturními aktivitami studentů ISP, případně poplatky za testy, nezbytné pro přijetí k dalšímu vysokoškolskému studiu (PSAT, SAT, SAT přípravný kurz a IB zkoušky).

ISP očekává, že student, který získá stipendium pro studium na ISP, bude po celou dobu svého středoškolského studia dosahovat velmi dobrých studijních výsledků a bude vždy jednat v souladu s etickým a morálním kodexem ISP.

Pro další informace, nebo se žádostí o osobní schůzku se obracejte na paní Natalii Kvačkovou na telefonním čísle 220 384 194, nebo emailem na nkvackova@isp.cz.

 

Definition

The Scholarship program at ISP is partially funded through donations to the School from parents, corporations, Alumni, and others.

The goal of the program is to make the ISP educational experience available to a diverse range of students. These Scholarships are based not only on financial need, but also merit; ISP actively seeks excellent students who will benefit from an ISP education, and who will be an asset to the ISP community of learners.

Eligibility

ISP Scholarships are available to Czech citizens and other residents of the Czech Republic. Currently, scholarships are only granted to students in the Upper School (Grades 9-12).

Preference is given to students who begin their ISP career in 9th Grade (approx. age 14), although admission in later years is also considered.

In addition to fulfilling the normal requirements for admission to ISP, an applicant who wishes to be considered for a Scholarship must demonstrate:

 • an excellent academic record (a special talent outside of academics is highly desirable);
 • a strong command of the English language (written and verbal);
 • a desire to enroll in the full International Baccalaureate program;
 • an openness to consider enrolling in a University (after graduation from ISP) which is outside of the Czech Republic and where English in the language of instruction;
 • a strong desire to obtain an education in a multi-cultural environment;
 • good citizenship and exceptional character.

  Process

  Complete the Application for Admission.

  Include with the application:

  • School transcripts for the last two full academic years.
  • two recommendations from non-relatives, one academic and the other personal.
  • Copies of parents’ Czech Income Tax Forms for the last two years.
  • This completed ISP financial assistance form.

  The ISP Scholarship Committee is composed of the Upper School’s Principal & Counselors, the International Baccalaureate Coordinator, an Upper School Faculty member, and the Director of Admissions. Following a positive review of the application by this Committee, prospective students are asked to take an English proficiency exam and other assessments. After successful completion of this step, candidates are interviewed by the members of the Committee. Parents are welcome to attend these interviews.

  Based on the financial situation of the family, successful applicants receive a Scholarship offer (which can include the cost of many athletic & cultural trips, and the costs of tests for college admission (PSAT, SAT, SAT Prep Course and IB)).

  Scholarship students are expected to maintain satisfactory grades and to adhere to the behavioral guidelines of ISP.

  Zbynek graduated from ISP in 2013. He now attends New York University, Abu Dhabi.

  Jana L, Class of 2012, attends Yale University with the help of a scholarship form the Zdenek Bakala Foundation. Listen to the 4 minute interview above to hear her thoughts on what the Scholarship Program has meant to her. First half is in English, second half is in Czech.
  Nicole also graduated in 2012. You can read about her experiences in this Respekt article (in Czech) from September of 2012. IF the link doesn't work for some reason, please click here.

  powered by finalsite